top of page

KIINTYMYSSUHDE- JA

VUOROVAIKUTUSHOIDOT

Theraplay® -hoidot 
DDP® -hoidot (Dyadic Developmental Psychotherapy)
Theraplay® -hoidot

Theraplay-terapia on hoitomuoto, joka vahvistaa lapsen kiintymyssuhteita, tervettä itsetuntoa ja kyvykkyyttä sosiaalisissa suhteissa. Se perustuu samanlaiseen aktiiviseen ja intensiiviseen vuorovaikutukseen, joka on ominaista pienen lapsen ja vanhemman väliselle terveelle suhteelle. Se on aikuisjohtoinen, mutta lapsen yksilöllisyyteen vahvasti virittyvä, fyysinen ja iloinen vuorovaikutushoito. Siinä korostuvat lapsen ja vanhemman välisen toimivan suhteen viisi oleellista osa-aluetta: (1) Yhteyden rakentaminen, liittyminen  (2) Jäsentäminen, Rakenteellisuus (3) Hoivaaminen (4) Haastaminen ja (5) Leikillisyys.

Useimmiten Theraplay-terapiassa sekä lapsella että vanhemmilla on oma terapeuttinsa. Toisinaan sama terapeutti on sekä vanhemman että lapsen terapeutti kuten vastaanotollani. Theraplay on lyhytterapiaa, terapiaistuntoja on yleensä 10 - 20 kertaa. Istuntojen välissä on vanhempien omia ohjauskäyntejä. Terapian lopussa pidetään 1-3 seurantakäyntiä ja tarpeen mukaan verkosto- ja hoitoneuvotteluja.

001-17_edited.jpg
001-27.jpg
DDP® -hoidot (Dyadic Developmental Psychotherapy)

DDP -hoidolla eli vuorovaikutteisella kehityspsykoterapialla hoidetaan vaikeita traumaperäisiä kiintymyssuhdehäiriöitä ja kompleksisia traumoja. Kompleksinen trauma viittaa seurauksiin, jotka aiheutuvat lapsen varhaisesta, jatkuvasta kaltoin kohtelusta huolta pitäväksi tarkoitetussa suhteessa. Kaltoin kohtelun seuraukset ovat laaja-alaisia mm. tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn, sensoris-motorisen että kognitiivisen kehityksen osa-alueilla (mm. ongelmia ihmisten välisissä rajoissa, sosiaalista eristäytymistä, vaikeutta virittäytyä muiden tunnetiloihin, empatian puutetta, sensorisen integraation häiriöitä, poikkeavaa kipukynnystä, heikkoa tunnesäätelyä, vaikeutta säädellä impulsseja, itsetuhoista käyttäytymistä jne.)

Certified-DDP-Practitioner-300-RGB.png
4.jpg

DDP pohjautuu kiintymysteoriaan ja tunnevuorovaikutukseen lapsen ja vanhemman välillä. Hoidossa avainasemassa on työskentely vanhempien kanssa. Kompleksista kiintymyssuhdetraumaa hoidetaan parhaiten uudessa kiintymyssuhteessa tukemalla vanhempaa terapeuttiseen, ”parantavaan” vanhemmuuteen PLACE-asenteella (playful = leikkisä, loving = rakastava, accepting = hyväksyvä, curious = utelias, kiinnostunut, empathic = empaattinen). Uuden, turvallisen ja parantavan kiintymyssuhteen luominen vaatii usein aikaa ja vaikeissa häiriöissä pitkäkestoista hoitosuhdetta.

3.jpg

Olen käyttänyt DDP-menetelmää jo yli 10 vuotta erinomaisin tuloksin. Terapiasta on ilmestynyt useita suomenkielisiä kirjoja (kts. "Kirjallisuutta" -osio). Koska olen myös sertifioitu Theraplay-terapeutti, yhdistän usein DDP- hoitomalliin Theraplayn osa-alueita ja aktiviteetteja. Vakavasti traumatisoituneet lapset ovat usein kohdanneet  vaikea-asteista kaltoinkohtelua ja laiminlyöntiä varhaislapsuudessaan, minkä vuoksi pidän erityisesti kokemuksia hyvästä kosketuksesta ja hoivasta keskeisinä heidän toipumisprosessissaan.

bottom of page