top of page

VUOROVAIKUTUSHAVAINNOINNIT (MIM)

MIM (Marschak Interaction Method) on puolistrukturoitu ja videoitu vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen havainnointiväline. Havainnoinnin perusteella voidaan vanhempi-lapsi-suhteesta arvioida yleisellä tasolla vanhemman kykyä jäsentää ja ohjata lapsen toimintaa kehitykseen sopivilla tavoilla, sekä vanhemman kykyä ylläpitää myönteistä tunneyhteyttä lapseen ja motivoida lasta positiivisin keinoin mukaan yhteiseen toimintaan. Lapsen osalta voidaan arvioida kykyä aitoon, vastavuoroiseen yhteistyöhön sekä halua myönteisen tunneyhteyden säilymiseen vanhemman kanssa.

001-4.jpg
2.jpg
bottom of page