VUOROVAIKUTUSHAVAINNOINNIT (MIM)

MIM (Marschak Interaction Method) on puolistrukturoitu ja videoitu vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen havainnointiväline. Havainnoinnin perusteella voidaan vanhempi-lapsi-suhteesta arvioida yleisellä tasolla vanhemman kykyä jäsentää ja ohjata lapsen toimintaa kehitykseen sopivilla tavoilla, sekä vanhemman kykyä ylläpitää myönteistä tunneyhteyttä lapseen ja motivoida lasta positiivisin keinoin mukaan yhteiseen toimintaan. Lapsen osalta voidaan arvioida kykyä aitoon, vastavuoroiseen yhteistyöhön sekä halua myönteisen tunneyhteyden säilymiseen vanhemman kanssa.

YHTEYSTIEDOT
LINKIT
YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

© 2019 PsykoDeli Oy

Satu Kallio

Väinölänkatu 1 A 1

33100 Tampere

​​

puh. +358 40 722 5631​

satu.kallio@psykodeli.fi