top of page

KOULUTUS- JA LUENTOTOIMINTA

Koulutan erityisesti päivähoidon, koulutoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen työntekijöitä. Kesäyliopistoissa koulutan aikuisopiskelijoita täydennyskoulutuksissa. Toisinaan työyksikön tilaama koulutusprosessi on pitkäkestoinen, esim. vuoden mittainen tai pelkästään yksittäinen koulutustilaisuus. Koulutus- ja luentotoimintani suuntautuu erityisesti

1) Lapsen ja nuoren terveeseen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen sekä kehityksen 

    häiriöihin ja hoitoon

2) Lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhteisiin

Koulutukset voivat liittyä esim. seuraaviin osa-alueisiin:

    Kiintymystraumoihin, niiden vaikutuksiin ja hoitoon

    Traumalapsen kohtaamiseen päivähoidossa, koulussa

      tai  lastensuojelulaitoksessa

    Aggression hallintaan ryhmätilanteissa ja levottoman lapsen rauhoittamiseen

    Lapsen ja nuoren psykososiaalisen kehityksen haasteisiin

    Kiintymystraumoihin liittyviin syömisvaikeuksiin ja niiden ehkäisyyn

    Mutismiin päiväkoti- ja koulukonteksteissa

    Sijais- ja adoptiovanhemmuuteen sekä mahdollisimman terapeuttiseen                  arjen vanhemmuuteen

    Lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhteissa ilmeneviin pulmakohtiin ja                hyvä vuorovaikutuksen punaisiin lankoihin

    Lapsen ja nuoren terveeseen psyykkiseen kehitykseen ja kiintymyssuhteen              tukemiseen

Näiden lisäksi räätälöin monia muitakin psykologian alaan liittyviä koulutuksia tilaajan tarpeen mukaan esimerkiksi työhyvinvointiin, mielenterveyteen ja parisuhteeseen liittyen. Olen kehittänyt työhyvinvoinnin edistämismallin työuupumuksen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi työskennellessäni aikanaan perheneuvolassa, mutta mallia voi soveltaa missä tahansa työyhteisössä. Työhyvinvointiin liittyvissä koulutuksissa voidaan tarkastella joko yksilö-, vuorovaikutus-, työyhteisö tai yhteiskunnalliseen tasoon liittyviä näkökulmia tai kaikkia näitä yhdessä.

bottom of page