top of page

TYÖNOHJAUKSET JA KONSULTAATIOT

Toimin sekä yksilö- että ryhmätyönohjaajana eri alojen työntekijöille (esim. sosiaali- ja terveystoimen, koulutoimen työntekijöille) sekä lisäksi työnohjaan sijaisvanhempia ja ammatillisia sijaisperheitä.  Työnohjauksen näkökulma lähtee aina ohjattavasta/ohjattavista ja hänen/heidän tarpeistaan.  Näkökulma ohjaukseen voi olla supportiivinen (ohjattavan tunteiden käsittely ja jakaminen, voimaannuttaminen), ongelmanratkaisullinen (uusien näkökulmien, rajojen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen tarkastelu) tai hallinnollinen (rakenteiden tutkiminen ja kehittäminen).

DSC08301.jpg

Työnohjaus on kokemuksellinen oppimisen muoto, jossa pyritään kehittämään reflektiivisempää suhdetta omaan työhön, yhteisöön ja johtajuuteen tavoitteena ammatillinen kasvu. Se on työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Sijaisvanhempien työnohjauksessa painottuu sijaisvanhempien tukeminen huostaan otetun, kiintymystraumaoireista kärsivän lapsen vanhempana sekä ohjaaminen sijaisvanhempia mahdollisimman terapeuttiseen arjen vanhemmuuteen kotona. Toiseksi työnohjauksessa käsitellään pulmallisia juuri sijoitetuille lapselle ominaisia erityiskysymyksiä kuten lapsen ja nuoren traumaoireita ja psyykkistä oireilua lapsen kasvuun ja kehitykseen perehtyneen asiantuntijan avulla.

DSC08235.jpg

Täällä hetkellä ohjaan useita Theraplay-työnohjausryhmiä. Voit halutessasi saada myös Theraplay- tai muunlaista yksilötyönohjausta. Ryhmätyönohjauksissani korostuu lähes aina kiintymyssuhdenäkökulma, mahdollisimman terapeuttisen vanhemmuuden tukeminen ihmissuhdetraumoissa ja työntekijän psyykkisen jaksamisen tukeminen.

Työnohjaajilla on erilaisia työnohjauksen taustateorioita ja viitekehyksiä, jotka ovat vaikuttamassa ja jäsentämässä työnohjauksen prosessia. Omaa viitekehystäni lähellä ovat kokemuksellisen oppimisen teoria, kiintymyssuhdeteoria, narratiivinen lähestymistapa sekä reflektoinnin ja dialogin käyttö. Työnohjauksessa saatan käyttää apuna myös toiminnallisia menetelmiä erilaisina sovelluksina (draama- ja roolityöskentelyä, kortteja, kuvia, magneetteja, musiikkia, piirroksia jne.) Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen.

bottom of page