top of page

YKSILÖ-, PARI- JA PERHETAPAAMISET

Yksilöterapiat

Voit hakeutua vastaanotolleni missä tahansa pulmallisessa elämäntilaneessa joko yksittäiselle käynnille tai useammille vastaanottokäynneille tarpeesi mukaan. Yksittäinen vastaanottoaika saattaa järjestyä nopeastikin, mutta pidempikestoisiin hoitojaksoihin on vaihtelevasti jonoa. Olen erikoistunut pari- ja perhepsykoterapioihin, joten mikäli haet pitkäkestoista KELAn tukemaa yksilöpsykoterapiaa, pyydän Sinua kääntymään yksilöpsykoterapeuttien puoleen.

2-2.jpg
Pariterapiat
001-37_edited_edited.jpg

Vakaa, tyydyttävä ja toimiva parisuhde on useimmille meistä yksi onnellisen elämän kulmakivi. Myös useat tutkimukset osoittavat, että emotionaalisesti läheinen parisuhde on merkittävä suojatekijä sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydellemme. Suhteessa eläminen ei kuitenkaan ole läheskään aina helppoa ja joskus se on suorastaan suurta tuskaa ja ahdistusta tuottavaa. Koska parisuhde vaikuttaa niin monin tavoin terveyteemme, on tärkeää hakea ulkopuolista apua riittävän nopeasti. Vanhempien parisuhde vaikuttaa myös lasten terveyteen merkittävästi. Jatkuvasti riitaisassa kodissa kasvaminen aiheuttaa lapsen elimistöön stressireaktioita ja vaarantaa hänen sekä emotionaalista että kognitiivista kehitystään. Tästäkin syystä on tärkeää, että ristiriidat eivät pääse kasaantumaan ja sitä kautta mutkistumaan.

Voit tulla vastaanotolleni parisuhdeasioissa joko yksin tai kumppanisi kanssa. Vuoden 2020 alusta voit hakea luokseni KELAn tukea pariterapiaan. Työskentelyotteeni pohjautuu merkittävimmin tunnekeskeiseen pariterapiaan, jossa painotetaan erityisesti sekä yhteyden että tuen tarvettamme kumppaniin.

Perheterapiat

Perheterapialla hoidetaan perheen jäsenten vuorovaikutukseen liittyviä pulmia, häiriöitä ja ahdistavia ristiriitoja, mutta sillä voidaan tehokkaasti hoitaa myös jonkun perheenjäsenten yksilöllistä psyykkistä pulmaa kuten masennusta, paniikkioiretta tai päihdeongelmaa osana yksilöllistä hoitoa. Hoidossa keskitytään myös niiden voimavarojen tunnistamiseen, joiden avulla perhe voi selvitä eteenpäin kuormittavisssa tilanteissa. Perheterapiaan osallistuu vähintään kaksi perheen jäsentä tai perheen verkoston tai lähipiirin jäseniä ja osallisina voivat olla sekä lapset että aikuiset.

Perheterapialle on tyypillistä monipuolisten viitekehysten käyttö taustateorioina. Tällaisia ovat mm. systeemisyys, ratkaisukeskeisyys, psykodynaamisyys, reflektiivisyys ja narratiivisuus. Oma perheterapiaotteeni pohjautuu pitkälti kiintymysteoriaan, psykodynaamiseeen perheterapiahoitomalliin (kuten DDP-terapiassa) ja perheenjäsenten tunnevuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. 

Vuoden 2020 alusta voit hakea KELAn tukea luokseni perheterapiaan.

bottom of page