top of page

Asiantuntijapalvelut

Työnohjaukset ja konsultaatiot

Toimin sekä yksilö- että ryhmätyönohjaajana eri alojen työntekijöille (esim. sosiaali- ja terveystoimen, koulutoimen työntekijöille) sekä lisäksi työnohjaan sijaisvanhempia ja ammatillisia sijaisperheitä.  Työnohjauksen näkökulma lähtee aina ohjattavasta/ohjattavista ja hänen/heidän tarpeistaan.  Näkökulma ohjaukseen voi olla supportiivinen (ohjattavan tunteiden käsittely ja jakaminen, voimaannuttaminen), ongelmanratkaisullinen (uusien näkökulmien, rajojen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen tarkastelu) tai hallinnollinen (rakenteiden tutkiminen ja kehittäminen).

Työnohjaus on kokemuksellinen oppimisen muoto, jossa pyritään kehittämään reflektiivisempää suhdetta omaan työhön, yhteisöön ja johtajuuteen tavoitteena ammatillinen kasvu. Se on työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Sijaisvanhempien työnohjauksessa painottuu sijaisvanhempien tukeminen huostaan otetun, kiintymystraumaoireista kärsivän lapsen vanhempana sekä ohjaaminen sijaisvanhempia mahdollisimman terapeuttiseen arjen vanhemmuuteen kotona. Toiseksi työnohjauksessa käsitellään pulmallisia juuri sijoitetuille lapselle ominaisia erityiskysymyksiä kuten lapsen ja nuoren traumaoireita ja psyykkistä oireilua lapsen kasvuun ja kehitykseen perehtyneen asiantuntijan avulla.

Työnohjaajilla on erilaisia työnohjauksen taustateorioita ja viitekehyksiä, jotka ovat vaikuttamassa ja jäsentämässä työnohjauksen prosessia. Omaa viitekehystäni lähellä ovat kokemuksellisen oppimisen teoria, kiintymyssuhdeteoria, narratiivinen lähestymistapa sekä reflektoinnin ja dialogin käyttö. Työnohjauksessa saatan käyttää apuna myös toiminnallisia menetelmiä erilaisina sovelluksina (draama- ja roolityöskentelyä, kortteja, kuvia, magneetteja, musiikkia, piirroksia jne.) Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen.

Psykologin lausunnot adoptiovanhemmille

Jos haet puolisosi kanssa adoptiolasta Filippiineiltä tai Kolumbiasta, tarvitsette hakemuksen liitteeksi psykologin lausunnon. Mikäli tarvitsette tällaisen lausunnon, ottakaa yhteyttä hyvissä ajoin tapaamisia ja lausunnon kirjoittamista varten. Parhaiten minut tavoittaa sähköpostitse. Tapaan pariskuntaa ensin yhdessä ja sitten kumpaakin puolisoa erikseen. Lausuntoihin vaaditaan myös vanhempien persoonallisuustestaus. 

Koulutus- ja luentotoiminta

Koulutan erityisesti päivähoidon, koulutoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen työntekijöitä. Kesäyliopistoissa koulutan aikuisopiskelijoita täydennyskoulutuksissa. Toisinaan työyksikön tilaama koulutusprosessi on pitkäkestoinen, esim. vuoden mittainen tai pelkästään yksittäinen koulutustilaisuus. Koulutus- ja luentotoimintani suuntautuu erityisesti

1) Lapsen ja nuoren terveeseen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen sekä kehityksen häiriöihin ja hoitoon

2) Lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhteisiin

Koulutukset voivat liittyä esim. seuraaviin osa-alueisiin

- Kiintymystraumoihin, niiden vaikutuksiin ja hoitoon

- Traumalapsen kohtaamiseen päivähoidossa, koulussa tai  lastensuojelulaitoksessa

- Aggression hallintaan ryhmätilanteissa ja levottoman lapsen rauhoittamiseen

- Lapsen ja nuoren psykososiaalisen kehityksen haasteisiin

- Kiintymystraumoihin liittyviin syömisvaikeuksiin ja niiden ehkäisyyn

- Mutismiin päiväkoti- ja koulukonteksteissa

- Sijais- ja adoptiovanhemmuuteen sekä mahdollisimman terapeuttiseen arjen vanhemmuuteen

- Lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhteissa ilmeneviin pulmakohtiin ja hyvä vuorovaikutuksen punaisiin lankoihin

- Lapsen ja nuoren terveeseen psyykkiseen kehitykseen ja kiintymyssuhteen tukemiseen

Näiden lisäksi räätälöin monia muitakin psykologian alaan liittyviä koulutuksia tilaajan tarpeen mukaan esimerkiksi työhyvinvointiin, mielenterveyteen ja parisuhteeseen liittyen. Olen kehittänyt työhyvinvoinnin edistämismallin työuupumuksen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi työskennellessäni aikanaan perheneuvolassa, mutta mallia voi soveltaa missä tahansa työyhteisössä. Työhyvinvointiin liittyvissä koulutuksissa voidaan tarkastella joko yksilö-, vuorovaikutus-, työyhteisö tai yhteiskunnalliseen tasoon liittyviä näkökulmia tai kaikkia näitä yhdessä.

bottom of page